Trolldomssirkelen av Cyprianus Sorte Kunster er en studiesirkel for trollkyndige som ønsker å jobbe med magi fra et skandinavisk perspektiv. Vår misjon er å samle likesinnede fra Skandinavia som er inspirert av de skandinaviske Cyprianiske tekstene, også kjent som “svartebøker”.

Svartebøkene vi har kjennskap til i dag, strekker seg utover en periode på ca. 500 år. Derfor har bruken, tolkningene og det åndelige innholdet i dem variert ut fra forskjellige tidsepoker. Vår sirkel ønsker å trekke inspirasjon fra disse tekstene inn i nåtiden, men vi lever i en tidsalder hvor vårt samfunn, kultur og allmennkunnskap har påvirket vårt åndelige behov drastisk. Vi jobber dermed ikke med de originale svartebøkene direkte, men ser heller på svartebøker som en inspirasjon til vårt arbeid. Ved siden av svartebøker henter vi inspirasjon fra skandinavisk trolldom, skandinavisk folklore, samt andre former for heksekunst og ritualmagi som har et kristent uttrykk.

Trolldomssirkelen er ikke en orden med en rigid gradsstruktur, men mer et fellesskap for aktive magikere som ønsker å utforme sin personlige svartebok/grimoire. Arbeidet i denne studiesirkelen vil dermed være basert på hvert medlems egeninnsats, men vi ønsker å skape et miljø med aktive magikere som inspirerer og motiverer hverandre til å utfolde sitt personlige magiske univers. Som gruppe jobber vi kun med praktisk ritualmagi som skal være basert på kvantifiserbare resultater. Vi driver ikke med magi som heller mot mystisisme, eller magi som utelukkende har som intensjon til å stimulere abstrakte følelser hos magikeren.

Studiesirkelen har en løs og fri struktur og har dermed ingen filosofiske eller religiøse konsepter i sin lære. Slik vi ser det er denne type overbevisninger opp til hvert enkel medlem. Vårt arbeid er å styrke ens personlige magiske univers, ikke ens religiøse, psykologiske eller metafysiske forklaringsmodeller på ens magiske arbeid. Det er opp til hvert enkelt medlem hvilket rammeverk en ønsker å kategorisere ens magiske arbeid inn i. 

Selv om Svartebøkene har en kristen uttrykksform, så har mytene omkring dem ofte vært tilknyttet djevelen og blitt ansett som blasfemiske. Våre medlemmer kan fritt velge hvordan de ønsker å jobbe med svartebøker i vår samtid. Enten det er en kristen eller blasfemisk tilnærming, eller om man ønsker arbeidet i krysningen av disse motpolene.

Sirkelen har ikke et politisk ståsted og vi er åpen for medlemmer uansett politisk eller religiøst utgangspunkt. Det er derfor heller ikke ønsket eller lov å diskutere politikk eller religiøse overbevisninger innad i gruppen. Dette er fordi vi ønsker at vi kan møtes som søstre og brødre, til tross for uenigheter.

Sirkelen er enda ikke åpen for nye medlemmer, men vi vil snart åpne opp for opptak. Om du er interessert i å jobbe med oss, eller ønsker å stille spørsmål angående vårt arbeid, kontakt på askoy@cyprianus.no